Gister kreeg ik een berichtje in mijn mailbox dat ik graag even met jullie wil delen. En ook hoe ik geantwoord heb. De situatie spreekt denk ik voor zich.

Geachte  mevrouw,

Onlangs ontving ik van U een reclamefolder (ongeadresseerd) van Uw bedrijf in de brievenbus.

Dit ondanks het feit dat op de brievenbus duidelijk is vermeld, dat ik dit niet op prijs stel. Ik meen mij te herinneren dat dit niet de eerste keer is.

Wellicht kan de bezorger van Uw foldermateriaal dit  niet lezen,misschien is een studiebegeleiding of een aantal bijlessen  hier alsdan op zijn plaats?

Mr. X

Natuurlijk heet deze meneer niet X, maar ik kan me voorstellen dat hij, gezien zijn wijze van vrijetijdsbesteding, inmiddels ook tot mijn trouwe lezers behoort. Derhalve wil ik (nog) niet zijn identiteit prijsgeven.

Geachte heer,

Allereerst mijn dank voor uw marketingadvies. Helaas kan ik er in dit geval geen gebruik van maken, aangezien de kandidaat voor bijles dezelfde is als degene die de bijlessen verzorgt, namelijk ikzelf.

Ik begrijp uw ontsteltenis te moeten constateren dat de sticker die u ongetwijfeld met zorg op uw brievenbus heeft geplakt, niet schijnt te doen waarvoor u hem had bedoeld. Anderzijds komt het blijkbaar ook weer niet zoveel voor; immers, u kunt zich nog herinneren dat u twee jaar geleden ook al eens een folder van mij heeft ontvangen. Het feit dat ik uw sticker heb genegeerd is overigens geen lichtzinnige beslissing geweest, maar een weloverwogen besluit, dat ik graag even voor u wil toelichten.

De meeste mensen kiezen voor de NEE-sticker, omdat ze tevreden zijn met hun vaste leveranciers en derhalve geen tijd of energie willen investeren in het uitzoeken van bijvoorbeeld waar de cola deze week met 50% korting wordt aangeboden, welke spaaractie nu weer bij de AH is gestart, dat ze €1.000,- extra inruilkorting krijgen als ze nog vandaag even langs de garage gaan en waar de hamburgers nu 4 voor de prijs van 5 verkocht worden. Dat laatste was overigens een grapje.

Deze vorm van reclame vindt u niet terug in mijn folder. Ik bied dan ook geen consumptiegoederen aan, maar ik ben een dienstverlener voor mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken. Dat lukt echter alleen als ze weten dat ik er ben en wat ik voor ze kan doen. Het is dus een informatieve folder en geen reclame, in de betekenis zoals ik hierboven heb geschetst.

Dat mijn gedachte hierover niet geheel onjuist is, is wel gebleken uit het feit dat de brievenbus van mijn allereerste student ook beplakt was met zo’n onvriendelijke NEE – NEE-sticker. Deze familie was erg gelukkig met het feit dat ik die sticker niet op mijn informatie van toepassing achtte.

En dan zal ik u nog een geheimpje verklappen. Omdat ik, waarschijnlijk net als u, er geen voorstander van ben om stapels papier nodeloos rond te strooien, heb ik besloten om zelf te gaan flyeren, zodat ik heel gericht kan kiezen achter welke brievenbus mensen wonen voor wie ik wellicht iets kan betekenen. Natuurlijk is dat geen waterdicht systeem (hetgeen maar weer blijkt uit het feit dat ik ook langs uw brievenbus ben gelopen), maar toch scheelt het een stuk.
Hoewel ik het best leuk werk vind (ik ontmoet soms hele aardige mensen), ben ik blij dat het niet mijn beroep is. U moest eens weten hoe zeer je handen gaan doen wanneer je een papiertje steeds met je vingers door zo’n harde borstel moet duwen. Of wanneer de brievenbussen heel laag zitten en je almaar moet bukken. Maar het naarste vind ik dat je (bij de wat riantere woningen) flinke afstanden moet afleggen van de ene naar de volgende brievenbus en daar aangekomen zo’n onvriendelijke NEE – NEE-sticker tegenkomt. Terwijl ik alleen maar hulp kom aanbieden voor mensen (met kinderen) met studieproblemen. Ik hoop dan met mijn verhaal een beetje vriendelijkheid naar binnen te schuiven.

Natuurlijk weet ik niet wat uw motivatie is geweest om mij direct een e-mail te sturen. Wellicht gaat het om het principe en daarom heb ik ook de moeite genomen om uw bericht uitgebreid te beantwoorden.
Ikzelf zou het heel goed begrijpen wanneer u, ondanks de sticker, toch wekelijks van die pakken handelsreclame in de bus krijgt en dat u dan na 3 weken zegt: “Nu is de maat vol, ik moet daar iets van zeggen!” En ik vermoed dat meer mensen er zo over denken, want de meeste mensen met een sticker op de brievenbus vinden het niet noodzakelijk om op dat A5’je van mij te reageren.

Aangezien ik uw adres niet weet, kan ik u niet garanderen dat ik wellicht over een jaar of 3 weer eens langs uw deur kom met een foldertje. Daarvoor zou ik u dan nu bij voorbaat al mijn excuses willen maken.

Voor wat betreft de informatie die u nu toch al in uw bezit heeft; misschien kunt u daar wel iemand anders mee blij maken? Dan is het ons toch nog gelukt om wat vreugde te verspreiden vandaag.

Met vriendelijke groet,

Léia Smit

Advertenties